Алуминиева Дограма Термомост

ПРОЗОРЦИ ЗА ПАСИВНИ КЪЩИ: Нова епоха в строителството

ПРОЗОРЦИ ЗА ПАСИВНИ КЪЩИ: Нова епоха в строителството


Енерго спестяващото строителство придобива все по-голямо значение през 21-ви век.
Връзката на дограмата със сградната обвивка е едно от слабите места, където се получава загуба на енергия.
Прозорците играят важна роля за пасивните къщи, като намалят топлинните загуби и позволяват на слънчевата светлина да създава допълнителна топлина през стъклото.
За да бъде, един прозорец дефиниран като пасивен, общият коефициент на топлопреминаване на целия прозорец не трябва да надвишата стойноста Uw ≤ 0,8 W/m²K
За целта, за енергийно ефективните прозорци се използва алуминиев термомост, тоест алуминиев профил с прекъснат термомст.
Друго основно изисквание за пасивните прозорци е тройния стъклопакет, който трябва да е с добър коефициент на соларни печалби,нискоемисионни покрития, напълнен с аргон и с ПВЦ дистанционер.
За по-голямо ниво на изолация, профилите на пасивните прозорци от Идриор-Лукс са допълнително запълнени изолиращ фибран.